Iniciatíva

Kresťania v Prešove

 

Iniciatíva vznikla so zámerom spájať veriacich ľudí z rôznych denominácii k modlitbám za naše mesto a krajinu s túžbou vidieť pôsobenie princípov Božieho kráľovstva v sociálnej, kultúrnej, politickej, obchodnej i cirkevnej sfére.

Jedným z cieľov iniciatívy je angažovať sa v rôznych verejno-prospešných a charitatívnych projektoch, na ktorých chceme spolupracovať s orgánmi miestnej samosprávy, organizáciami tretieho sektora a cirkevnými spoločenstvami.

Mesto sa dvíha požehnaním statočných … (Prís 11,11)

Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal… (Jer 29,7 )

 

KvP Logo