Modlitby za voľby 2020

Pozývame Vás na prešovské modlitby za nastávajúce parlamentné voľby 2020.

Do modlitby sú prizvaní modlitebníci z celého spektra kresťanských cirkví a spoločenstiev v našom meste. Veríme, že naše spoločné zjednotenie sa v modlitbe za tento úmysel môže byť mocnou zbraňou proti nejednote, chaosu a nezrelosti na dnešnej politickej scéne. Nepôjde tu o počet ľudí, ktorí sa zídu, ale o otvorené srdce a túžbu postaviť sa „do medzery“ za našu krajinu. Dúfame, že mesto Prešov môže byť v tomto úsilí inšpiráciou a povzbudením pre ďalšie mestá a regióny v našej krajine.

Modlitba bude prebiehať jednak formou otvorených stretnutí (rozpis nižšie), ktoré sú určené najmä pre modlitebníkov z našich zborov a spoločenstiev a tiež formou modlitbovej reťaze, do ktorej sa bude dať prihlásiť už čoskoro na našom WEBe.

Modlitebný projekt bude ukončený celomestským večerom modlitieb a chvál v nedeľu 23.februára 2020 v Bielom dome o 19:00.

Rozpis modlitbových stretnutí:

  • utorok, 22. okt. 2019, 18:00 – Marana Tha, Švábska 22 (Komunitno-pastoračné centrum sv. Jána Pavla II.)
  • nedeľa, 10. nov. 2019, 17.00 – Cirkev Bratská, Slovenská 34 (budova hneď vedľa veľkého parkoviska)
  • štvrtok, 21. nov. 2019, 08:30 – Cirkev Adventistov siedmého dňa, Štefánikova 12 (pod starým Tescom)
  • utorok, 03. dec. 2019, 18.00 – Bratská jednota baptistov, Ďumbierska 30 (klubové centrum DEPO, pri ZŠ Sibírska)
  • streda, 15. jan. 2020, 18.00 – Koinonia Ján Krstiteľ, Záborské 234 (Komunitné centrum, na konci obce)
  • piatok, 31. jan. 2020, 18:00 – Apoštolská cirkev, Nám. Kráľovnej pokoja 3 (obchodné centrum Družba, vedľa Šarišanu)
  • nedeľa, 09. feb. 2020, 16:00 – Evanjelická cirkev a.v., Svätoplukova 11 (farský úrad, vedľa záhrady umenia)
  • nedeľa, 23. feb. 2020, 19:00 – Marana Tha, Večer chvál, Biely dom, Nám. mieru 3

 

PDF pozvánka