Čo je to tryzna?

  • Tryzna je smútočná slávnosť na počesť zomrelých.
  • Tá naša má prívlastok kajúcna a bude sa konať za vojnové obete – prešovských Židov, ktorí boli počas 2. svetovej vojny deportovaní z Prešova a zahynuli v koncentračných táboroch.

„Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gen 2:7)

Prečo tryzna?

  • Cieľom kajúcnej tryzny je, aby občania mesta Prešov, jeho oficiálni predstavitelia a tiež predstavitelia jednotlivých cirkví vyjadrili pozostalým a svedkom tejto desivej tragédie ospravedlnenie a ľútosť nad stratou ich blízkych.
  • Chceme byť generáciou, ktorá je odvážna obzrieť sa späť aj napriek hanbe a vine, ktorá na nás dolieha, pretože vieme, že len pravda nás môže urobiť slobodnými.
  • Chceme spoločne pred naším Bohom, Bohom Abraháma, Izáka a Jakuba, prosiť o odpustenie a milosť pre naše mesto.
  • Týmto podujatím chceme aj vyjadriť hlbokú túžbu, aby sa táto história už viac neopakovala, a veríme, že sme tými, ktorí prinesú posolstvo zmierenia a pokoja ďalším generáciám.

„a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest,

ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ (2 Krn 7:15)

Kedy to bude?

A čo príprava?

  • začali sa stretnutia a rozhovory s predstaviteľmi mesta, židovskej obce aj niektorých cirkví
  • rozbehli sa spoločné modlitby a chvály za túto udalosť – sledujte naše Aktuality alebo FB skupinu.

Ešte niečo dôležité?