Modlitby za kajúcu tryznu (Marana Tha)

Srdečne pozývame všetkých kresťanov a ľudí dobrej vôle v meste Prešov k druhým spoločným modlitbám za prípravu kajúcej tryzny.

Načo modlitba?

Aby mohlo naše mesto prekvitať, treba najprv vytrhať všetku starú burinu:

  • preto sa príďte, prosím spolu s nami modliť, aby Boh otvoril srdcia všetkých dotknutých pre úprimnú ľútosť a pokánie
  • aby tryzna plánovaná na september bola naozaj úprimná
  • lebo len vtedy bude môcť Jeho požehnanie naozaj v plnosti zostúpiť na mesto Prešov

Toto v poradí už 2. stretnutie povedie spoločenstvo Marana Tha.

Pane, príď!

Kedy a kde?

Aký bude program?

  • Privítanie a predstavenie kajúcej tryzny
  • Krátky historický pohľad na antisemitizmus a holokaust v meste
  • Božie slovo
  • Chvály, modlitby pokánia, odpustenia, žehnania, obnovenia
  • Spoločná pieseň a modlitba Otče náš

Treba sa zaregistrovať?

Nie, tentokrát úplne postačí, keď klikneš na FB udalosť. Alebo jednoducho príď a pridaj sa k nám 😉