Srdečne pozývame všetkých kresťanov a ľudí dobrej vôle v meste Prešov k ďalším spoločným modlitbám za prípravu kajúcej tryzny.

Načo modlitba?

Aby mohlo naše mesto prekvitať, treba najprv vytrhať všetku starú burinu:

  • preto sa príďte, prosím spolu s nami modliť, aby Boh otvoril srdcia všetkých dotknutých pre úprimnú ľútosť a pokánie
  • aby tryzna plánovaná na september bola naozaj úprimná
  • lebo len vtedy bude môcť Jeho požehnanie naozaj v plnosti zostúpiť na mesto Prešov

Toto v poradí už 3. stretnutie povedie Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Prešove

Kedy a kde? (! Začneme skôr !)

A čo program?

  • 14:00 – prehliadka Synagógy s výkladom
  • 15:00 – samotné modlitebné stretnutie

K modlitbám sa pripojí aj skupina z Hebrejského mesiánskeho zboru KEMO z Kyjeva.

Treba sa zaregistrovať?

Nie, úplne postačí, keď klikneš na FB udalosť. Alebo jednoducho príď a pridaj sa k nám 😉

A čo ďalej?