Srdečne pozývame všetkých kresťanov a ľudí dobrej vôle v meste Prešov k ďalším spoločným modlitbám za prípravu kajúcej tryzny.

Načo modlitba?

Aby mohlo naše mesto prekvitať, treba najprv vytrhať všetku starú burinu:

  • preto sa príďte, prosím spolu s nami modliť, aby Boh otvoril srdcia všetkých dotknutých pre úprimnú ľútosť a pokánie
  • aby tryzna plánovaná na september bola naozaj úprimná
  • lebo len vtedy bude môcť Jeho požehnanie naozaj v plnosti zostúpiť na mesto Prešov

Kedy a kde?

A čo program?

  • 14:00 – prednáška p. Eckhausovej na tému Život židovskej komunity v Prešove
  • 15:00 – samotné modlitebné stretnutie

Toto v poradí už 4. stretnutie povedie Koinonia Ján Krstiteľ v Prešove.

Treba sa zaregistrovať?

Nie, úplne postačí, keď klikneš na FB udalosť. Alebo jednoducho príď a pridaj sa k nám 😉