Modlitby za voľby 2020

Pozývame Vás na prešovské modlitby za nastávajúce parlamentné voľby 2020 – detaily nájdete tu.

Do modlitby sú prizvaní modlitebníci z celého spektra kresťanských cirkví a spoločenstiev v našom meste.
Veríme, že naše spoločné zjednotenie sa v modlitbe za tento úmysel môže byť mocnou zbraňou proti
nejednote, chaosu a nezrelosti na dnešnej politickej scéne. Nepôjde tu o počet ľudí, ktorí sa zídu, ale o
otvorené srdce a túžbu postaviť sa „do medzery“ za našu krajinu. Dúfame, že mesto Prešov môže byť v
tomto úsilí inšpiráciou a povzbudením pre ďalšie mestá a regióny v našej krajine.