Ďakujeme!

Akcia Milujem svoje mesto 2017 sa skončila a my by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí ste prišli a priložili ruku k dielu. Každý z vás urobil možno „iba“ čosi, no spolu sme urobili mnoho, mnohým sme pomohli a ďalším sme vliali nádej, že dobro a ochota pomáhať existujú aj v Prešove!!! 😉

Ďakujeme!

Sumarizujeme!

Môžeme pokojne konštatovať, že Prešov je opäť o niečo krajší. V maturitnom týždni od 22. do 27. mája 2017 prišlo do ulíc mnoho mladých i starších ľudí, no najmä organizované skupinky študentov. Po minulé roky sa tento festival úspešne organizoval v Bratislave. V Prešove sa konal po prvýkrát. Všetci dobrovoľníci a aktivisti sa tak postarali o upratanie centra mesta, úpravu okolia školských zariadení a športovísk, úpravu vodnej nádrže Delňa, no tiež aj menšie práce ako čistenie stĺpov a natieranie zábradlí – celý rozpis prác nájdete tu.

Je úžasné, že sa zapojilo viac ako 1200 dobrovoľníkov. Mnoho ľudí tak prejavilo, že im ich mesto nie je ľahostajné. Výzvou bolo urobiť pre mesto niečo len tak, bez nároku na odmenu, nie zo zištných dôvodov, iba pretože milujeme svoje mesto. Počas realizácie sme sa stretli s množstvom pozitívnych svedectiev z tejto dobrovoľníckej akcie. Je potrebné skonštatovať, že dávno nebolo vidieť v Prešove toľko pozitívnej energie, ako počas toho týždňa.

Do akcie sa zapojilo viac ako 20 organizácií a spoločenstiev, z ktorých bolo 13 základných a stredných škôl a gymnázií z Prešova a dokonca aj študenti Prešovskej univerzity.

Pomerne detailnú foto-dokumentáciu z celej akcie nájdete na našej FB stránke.