Ďakujeme!

  • V prvom rade by sme chceli poďakovať Bohu, že nám dal odvahu pustiť sa znova do akcie Milujem svoje mesto 2018, že sa postaral o dostatok koordinátorov a hlavne, že držal svoju ochrannú ruku nad každým jedným účastníkom akcie a tiež nad počasím v čase práce.
  • Veľká vďaka patrí mestu Prešov, Prešovskému samosprávnemu kraju a tiež každému z radov ich zamestnancov, ktorí nám ochotne pomáhali.
  • Špeciálna vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom – koordinátorom, bez ktorých by celá akcia dopadla iba obrovským fiaskom.
  • A hlavná vďaka patrí všetkým, ktorí ste prišli a prakticky priložili ruku k dielu !!! Urobili ste OBROVSKÝ KUSISKO práce, vďaka ktorej je naše mesto zas o niečo krajšie 😉
  • Zároveň by sme sa chceli ospravedlniť za všetko, čo nám nevyšlo a čo sme z postu organizátorov nezvládli  🙁 Z chýb sa chceme poučiť a v budúcnosti sa im vyvarovať.

Detailnú foto-dokumentáciu z celej akcie nájdete na FB stránke MSM.