Organizačné pokyny

k MSM 2018

Na tejto stráne nájdete všeobecné organizačné pokyny a tiež tu bude postupne pribúdať harmonogram prác pre jednotlivé dni.

Pozývame pridať sa k nám aj občanov, ktorým to umožňujú ich časové a fyzické možnosti. Nemusíte sa nikam hlásiť. Stačí si vybrať deň i lokalitu, prísť a zapojiť sa. 😉

Všeobecné pokyny pre školy

  • Prosím, informujte žiakov, aby prišli v pracovnom odeve a zabezpečili si desiatu a pitný režim. Potrebne náradie, pomôcky a rukavice vám odovzdá koordinátor, ktorý vás tiež bude informovať o náplni práce a lokalite aktivít.
  • Pre školy, ktoré prejavili záujem o náhradý program v prípade nepriaznivého počasia bude pripravené premietanie filmu k téme holokaustu. Táto alternatíva bude k dispozícii iba v prípade nepriaznivého počasia už od začiatku dňa. O použití tejto alternatívy aj vás budeme informovať prostredníctvom koordinátorov alebo hromadnou SMS správou.

Harmonogram prác

Aktuálny rozpis aj s menami a telefónmi koordinátorov už mala dostať každá organizácia samostatne emailom. Lokality aj náplň práce však musíme každý deň prehodnocovať podľa aktuálneho stavu prác. Preto, ak by došlo k zmene, táto vám bude oznámená opäť emailom. Za pochopenie vám vopred ďakujeme.

POZOR! Údaje na tejto stránke nemusia byť úplne presné ! Vždy platí to, čo ste dostali posledným emailom !

Názov a sídlo školy / organizácie Počet osôb
Lokalita a druh činnosti
SPŠ Prešov, Bardejovská 24, 08001 12 Delňa, zber odpadkov, konárov, odburinovanie
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 46 1. lokalita: Okružná, Florianová, prekopat a odburinit pieskoviska na kupelnej 1, Zapotockeho 16, Tarasa Sevcenku 6-8, Poziarnicka 25 – (23 žiakov)
2. lokalita: Jarková, Hlavná – (23 žiakov)
čistenie ulic, odpadky, burina, zametanie,
Základná škola, Lesnícka 1, Prešov 510 1. lokalita Solivar : ulice: Na brehu, okolie reštaurácie Šport po konečnú Solivar, Soľnobanská a okolie kúpaliska Plaza (4 TRIEDY)
2. lokalita Šváby : Vážecka, Lomnická, Švábska, prekopanie pieskovisk, odburinenie Svabska 40, 43, Lomnicka 6, Solivarska 67-69, Lesnicka – hlavne vnútrobloky a Pionierska, (4 TRIEDY)
3. lokalita Opál : Pavla Horova, Zimná, Generála Svobodu, Lomnická, Májové námestie, Dargovská, prekopanie pieskovisk a odburinenie Martina Benku 5, Bratislavska 6-12, Dargovska 1-3, Kozmonautov ( 6 TRIED)
Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32, Prešov 25 Levočská (15 žiakov) natieranie zábradlí
SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov 20 zmena: (20 žiakov)
Čistenie rigolu od Vukova po policiu pri Centrume
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, 080 01 Prešov 23 Schodisko na ulicu Veselú (10 žiakov)
natierať a čistiť, odburiniť
Duklianska ulica, chodník, škola pre nepočujúcich Sabadoša a okolie (13 žiakov) čistenie
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov 27 Hollého ulica – hlavné vstupy do nemocnice Hollého a Sládkovičová (27 žiakov)
odburiniť a pozametať, ostrihanie kríkov
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 320 1.lokalita: Stromoradie (1.AB, 1.BB) čistenie, odburiňovanie
2. lokalita: Záhrada umenia (3.AB) maľovanie zábradlia a čistenie
3. lokalita: Parkovisko pri Amfiteátri (2.AB, 3.BB)
4. lokalita: Hlavná ulica a severný a južný park
(6.AO, 6.BO) upratanie priestoru medzi kostolmi, PKO
5. lokalita: čistenie rigola Mirka Nespora, kopanie, lopatovanie, furikovanie (2.BB) upratať
Základná škola Važecká 11 Prešov 17 Sidlisko Šváby – (Lomnická, Chalúpkova, ….)
(17 žiakov)
, čistenie vnútra odpadkových košov a upratovanie, zber odpadkov okolo nákupného centra
Slovenský skauting- 112. zbor Prameň Prešov- Sekčov 10
Spojená škola Kollárova 10 Prešov 10 Ekopark Kolmanová záhrada (10 žiakov)
upratovanie, zber odpadkov
ZŠ Chminianske Jakubovany 270 20 Okolie a park Levočská ulica a smer Centrál (20 žiakov)
úprava a čistenie
Evanjelická spojená škola 219 1. lokalita: Kolmanová záhrada a ekopark (5.A a 5.B) ILko?
2. lokalita: Amfiteáter čistenie a zber odpadkov, buriny, hrabanie, natieranie brany (8.A)
3. lokalita: Hlavná a Kováčska čistenie mreží a čistenie košov, park na hlavnej  (2.A), krompace 2 ks, metly 2 ks, spachtle
4. lokalita: Kalvária čistenie, odburiňovanie, zber odpadkov (IV.O, 6.A)
5. lokalita: Sidlovec, stacionar, krizove centrum, ihrisko, schody – VI.O
6. lokalita: Velodrom čistenie, zber odpadkov, natieranie plota, strihanie krikov, vytrhanie buriny, vyhrabavanie (1.A, V.O)
7. lokalita: Záhradné kino scala, malovanie? (II.O)
Park oproti EKG čistenie, zber odpadkov, prekopanie a odburinenie pieskoviska Gresova 12, Stefanikova 11-15, 17-21, hviezdoslavova (I.O)  Park na Čiernom moste odburiňovanie, zber odpadkov  – Kopcak, potom ulice Stefanikova, Janka Borodaca, Partizanska, parkovisko pod pravoslavnym kostolom, masarykova az k stanici
8. Lokalita: cistenie pieskovisk, prekopanie a odburinovanie, Pavlovicovo nam. 5, 13-18, 28-30, 42-45, budovatelska 3-7, 57, Sturova 1, 9-17, 23-25, namestie 1.maja biatec, ( 7.A,) Rohacek Jan,
Gymnazium sv. Monika 50 1.lokalita: KPC Šváby
natieranie lavičiek, zber odpadkov, odburiňovanie
2. lokalita: natieranie zabradlia sabinovska, levocska alebo plot Sabadosa – Kizek
ZŠ- Čsl.armády 22, Prešov 15 okolie skoly csa, ihriska, central, okolite ulice, stojiska kontajnerov, odburinovanie, zber odpadkov
Spolu: 1266
Názov a sídlo školy / organizácie Počet osôb Miesto práce
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 90 1. lokalita: Amfiteáter (60 žiakov)
2. lokalita: smer na Hanisku (30 žiakov)
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 16 Dokončenie schodiska Duklianska – Veselá, a ul. Veselá (8 žiakov)
upratanie
SŠ Sabadoša (8 žiakov) čistenie plota
Gréckokatolícky Arcibiskupský úrad Prešov a farnost sidl III. 25 Kvasna voda, Cemjata
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 42 pred DJZ, MHD, okolie školy, okolie trhu, prekopat pieskovisko na kupelnej 1, Zapotockeho 16, Tarasa Sevcenku 6-8, Poziarnicka 25, Františkanske námestie
(42 žiakov) Odburiňovanie a čistenie
SOŠ dopravná, Konštantínova 2, Prešov 15 rigol Mirka Nešpora – čistenie, odburiňovanie
SOŠ podnikania, Masarykova 24 Prešov 20 Sídl.III, okolie lanového centra, letné kúpalisko
odburinenie cyklist. chodníka v okolí let. kúpaliska
Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32, Prešov 25 Sabinovská a Levočská Encore
maľovanie zábradlí
SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov 20 rigol Mirka Nešpora – čistenie, odburiňovanie
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov 27 prekopanie a odburinenie pieskoviska Safarikova 10, 13, , POKRAČOVANIE Z PONDELKA, okolie Prešovskej vodárenskej veže a ulice pred vstupom na cintorín smerom k Marini, (Dilongová) – zber odpadkov, odburiňovanie
Slovenský skauting- 112. zbor Prameň Prešov- Sekčov 15  Vlastná lokalita
Spojená škola Kollárova 10 Prešov 10 Sidlisko II – ZŠ ČSL, Pražská, Kalvária zo zadu schodisko, Slávičia, Mladosť – čistenie vnútra odpadkových košov
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 30 1. lokalita – okolie školy,  smerom medzi bloky na L. Novomestského –
odburiňovanie,
2. lokalita – sadenie stromcekov 10 ziakov Laca novomeskeho od 9.00
Gymnazium sv. Monika 50 1.lokalita: KPC Šváby – natieranie lavičiek, zber odpadkov, odburiňovanie
2. lokalita: Dokončenie Plota na Sabadosa, Sabinovská, Levočská – čistenie a natieranie zábradlia
ZŠ- Čsl.armády 22, Prešov 15 Kaufland – Park matiek – Kostol Kráľovnej pokoja – čistenie a upratovanie
 Spolu: 385
Názov a sídlo školy / organizácie Počet osôb Miesto práce
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 40 1. lokalita: Lipová, Bjornsonová, Wolkerová (30 žiakov) – odburiňovanie
2. lokalita: Čapajevová (10 žiakov) – maľovanie zábradlí
SOŠ dopravná, Konštantínova 2, Prešov 15 dokončiť Rusínsku, Františkánske námestie a Slovenská, parkovisko pred políciou (15 žiakov), odburiňovanie – zber odpadkov
Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov 130 1. Lokalita – Od Kauflandu, Kráľovnej pokoja, Družba, Bajkalská
zber odpadu a triedenie – plasty – sklo – papier
detské ihrisko – druhý breh Torysy Troliga – zber odpadkov
2. lokalita – prekopanie a odburinovanie pieskoviska Mukacevska, Antona Pridavku 2-8, Matica Slovenska 14, Volgogradska 70, 1 trieda
Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32, Prešov 25 Pokračovanie v bruseni a natierani Levocskej ulice a sabinovskej
Gymnázium bl. Pavla petra Gojdiča 45 okolie školy (45 žiakov) – odburiňovanie, zber odpadkov
SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov 20 Rigol Mirka Nespora, čistenie a odburiňovanie
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov 35 Cyklotrasy z Borkutu cez les, Čierny most – alebo SAD z oboch strán – predstaničné nám. – OZKN (35 žiakov)  – zber odpadkov, odburiňovanie
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 240 1. lokalita: Rigol Mirka Nešpora  (3A, 3.B) čistenie a odburiňovanie
2. lokalita: Stromoradie, smer DJZ, Plzeňská, (2.A) – čistenie, zber odpadkov
3. lokalita: Parkovisko pred pravosl. chrámom, smerom od VUB k železnici /Štúrová, (2.C, 2.B) – zber odpadkov a odburiňovanie
4. lokalita: Škultétyho, Budovateľská, Radlinského, Francisciho (1.A, 1.B) – zber odpadkov a odburiňovanie
5. lokalita: smerom ku Pavl. námestiu, MŠ , vnutrobloky (7.AO, 5.AO) – zber odpadkov a odburiňovanie
Slovenský skauting- 112. zbor Prameň Prešov- Sekčov 10  Vlastná lokalita
Spojená škola Kollárova 10 Prešov 10 VŠA – od JPII po Levočskú okolo Torysy – zber odpadkov
Občianske združenie NEOS 8 Sekčov, Ďumbierska, Magurská.  – zber odpadkov
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov, Mudroňova 20 100 1. lokalita – MŠ Čapajevova Prešov (10 žiakov) – maľovanie preliezok a oplotenia
2. lokalita: MŠ A. Prídavka Prešov (20 žiakov) – maľovanie oplotenia
3. lokalita: Hlavná ulica (30 žiakov) – čistenie stĺpov od reklamných plagátov
4. a 5. lokalita:  Narcisová, Botová, Haus, Komenského, okolie Tatran (40 žiakov) – čistenie, odburiňovanie, prekopanie pieskovisk Levocska az Zahradna a Urbankova 1,
UPeCe Prešov 10 Pred Cafe a vnutrobloky, 17. novembra okolie univerzity a internatov, prekopanie pieskovisk a odburinovanie na uliciach: Sedliacke povstanie 2-6, 17. Novembra 78-80, 116-118, 132-142, 152, 162-164,  – zber odpadkov
ZŠ- Čsl.armády 22, Prešov 20 Sídlisko II – čistenie stĺpov a lámp od starých plagátov
Súkromná spojená škola European English School 20 v okoli skoly, ak skoncia potom park Clementisa, Obrancov mieru, 17. novembra,
okolie VŠA vnútrobloky – zber odpadkov?
 Spolu: 708
Názov a sídlo školy / organizácie Počet osôb Miesto práce
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 40 1. lokalita: SS Sabadoša (10 žiakov) – maľovanie plota, okolie školy (10 žiakov) zber odpadkov, odburiňovanie
2. lokalita: okolie MŠ Sabinovská a Kotradová, za Tulipánom, Majakovského, vnutrobloky (20 žiakov) – zber odpadkov, čistenie
Apoštolská cirkev Prešov 10 Obchodné stredisko Družba a okolie, MŠ Družba a Matice Slovenskej – STARÁ TEHELŃA – zber odpadkov, odburiňovanie
Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32, Prešov 25 schody od Jezuitov a židovský cintorín (25 žiakov) – upratanie
Gymnázium bl. Pavla petra Gojdiča 15 okolie Gymnázia bl. P. P.Gojdiča – sídl. Sekčov – Višňová , Dubník, Vansovej, Schody od pyramídy dole – zber odpadkov
SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov 20 Rigol Mirka Nespora – čistenie a odburiňovanie
SZŠ sv. Bazila Veľkého 58 Dilongová, Vodárenská, Hviezdna, Puškinová, Táborisko, smerom k Vajanského uličky – zber odpadkov
Základná škola Sibírska 42, Prešov 75 vnútroblok Sibírska 18-38, Sibírska ul.34-38 KNC-14302/4, KNC-14297/3 – zber odpadkov
Slovenský skauting- 112. zbor Prameň Prešov- Sekčov 15  Vlastná lokalita
Spojená škola Kollárova 10 Prešov 10 Rigol Mirka Nespora – čistenie a odburiňovanie
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov 212 1. lokalita: Okolie školy a smerom na juh po SPINEA – zber odpadkov
2. lokalita: M. Nešpora smerom pod Bikoš – zber odpadkov
ZŠ- Čsl.armády 22, Prešov 15 Požiarnicka, Tarasa Ševčenka, Záhradná – odburiňovanie
 Spolu: 480
Názov a sídlo školy / organizácie Počet osôb Miesto práce
Základná škola Sibírska 42, Prešov 90 1. lokalita: Sekčovský park (30 žiakov) – zber odpadkov
2. lokalita: od ZS Sibirská smerom k Maxu, Vihorlatská,
vnútrobloky až po Šrobárová (40 žiakov) – zber odpadkov
3. lokalita: prekopat a odburinit pieskoviska Bernolakova 15, Vansovej 5-7, Justicna 7, Dubova 10, Soltesova 1-6,
Spojená škola Kollárova 10 Prešov 10 Horárska a za kalváriou Terchovská, Pod kamennou baňou – zber odpadkov
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov 30 Šidlovec – Krízové centrum, ihrisko, schody – zber odpadkov, odburiňovanie, zametanie, hrabanie
Apoštolská cirkev – zbor Prešov 10 Stará Tehelňa a Sabinovská – zber odpadkov
Základná škola, Májové námestie   1, Prešov 40 1. lokalita: Šrobárová a Opal (20 žiakov) – zber odpadkov
2. lokalita: Pavla Horova (20 žiakov) – zber odpadkov
 Spolu: 180