Organizačné pokyny

MSM, MSK 2019

Na tejto stráne nájdete všeobecné organizačné pokyny a tiež tu bude postupne pribúdať harmonogram prác pre jednotlivé dni.

Pozývame pridať sa k nám aj občanov, ktorým to umožňujú ich časové a fyzické možnosti. Nemusíte sa nikam hlásiť. Stačí si vybrať deň i lokalitu, prísť a zapojiť sa. 😉

Všeobecné pokyny pre školy

  • Prosím, informujte žiakov, aby prišli v pracovnom odeve a zabezpečili si desiatu a pitný režim.
  • Potrebne náradie, pomôcky a rukavice vám odovzdá koordinátor, ktorý vás tiež bude informovať o náplni práce a lokalite aktivít.
  • Pracovný čas je od 8.00 do 12.00 s nárokom na prestávky.
  • Úlohou pedagogického dozoru je pomáhať pri organizácii a motivovať žiakov.
  • Pre školy, ktoré prejavili záujem o náhradný program v prípade nepriaznivého počasia bude pripravené premietanie filmu k téme holokaustu. Táto alternatíva bude k dispozícii iba v prípade nepriaznivého počasia už od začiatku dňa. O použití tejto alternatívy aj vás budeme informovať prostredníctvom koordinátorov alebo hromadnou SMS správou.

Harmonogram prác

Aktuálny rozpis aj s menami a telefónmi koordinátorov už mala dostať každá organizácia samostatne emailom. Lokality aj náplň práce však musíme každý deň prehodnocovať podľa aktuálneho stavu prác. Preto, ak by došlo k zmene, táto vám bude oznámená opäť emailom. Za pochopenie vám vopred ďakujeme.

POZOR! Údaje na tejto stránke nemusia byť úplne presné ! Vždy platí to, čo ste dostali posledným emailom !

Názov a sídlo školy / organizácie Počet ľudí Miesto a druh práce
SZŠ sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1,
080 01 Prešov
26 Kmeťovo stormoradie, odburinenie kameninovej plochy Námestia pred DJZ (ul. Grešova)
Odburinenie, vyčistenie a vyhrabanie Námestia mieru
SZŠ sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1,
080 01 Prešov
26 Odburiňovanie chodníka na Kalváriu, zametanie a hrabanie, zber odpadkov
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 20 Delňa
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 20 Delňa
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 20 Solivarská – Soľnobanská – Cintorín
– Pohrabanie a vyčistenie plochy detského ihriska a okolia smerom k bývalej varni František – konečná zastávka Solivar
– Odburinenie a vyčistenie parkoviska pod Hrádkom
– Vyčistenie parkoviska pred Múzeom skladu soli
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 8 Okolie zariadenia Dorka – odburiňovanie, čistenie
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 12 Odburiňovanie ul. Jesenná v línii až k Delni
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 20 Natrieť zábradlie pri schodoch Májové námestie pri schodoch smer k ul. Bratislavská po celej dĺžke
Vyčistenie košov od odpadu spod vložiek od Pavla Horova – Májové námestie
Odburinenie 2 MHD zastávok Laca Novomestského
Odburinenie MHD zastávky Pavla Horova
SPŠ stavebná Prešov 20 Maľovanie lavičiek pri cyklistickom chodníku Arm. gen. Svobodu – Jurkovičova
(v línii cca 15 lavičiek)
Vymaľovať lavičky na zastávkach P.Horova, M.Benku, L. Novomeského.
Gymnázium sv. Moniky, T.Ševčenka 1, 080 01 Prešov 26 Vyčistenie stromových mís na ul. Hlavná – Svätoplukova
Gymnázium sv. Moniky, T.Ševčenka 1, 080 01 Prešov 26 Pretretie grafitov na malých odpadkových košov (proti-vandalských) na cyklistickom a nábrežnom chodníku od Mestskej haly (Jána Pavla II.) – Levočskú most (čiernou farbou)
Gymnázium sv. Moniky, T.Ševčenka 1, 080 01 Prešov 26 Šidlovec – odpadky, odburinenie, Šidlovský potok
Základná škola Sibírska 42, Prešov 33 Vyčistenie plochy za stojiskom na ul. Exnarová zo severnej strany oproti Milk Agru a Fotoslužbe (roh Herne Starbar Mirage)
Vyčistenie košov od odpadu spod vložiek na Šrobárová, Exnárová detské ihrisko, Čergovská, Ďumbierska
Základná škola Sibírska 42, Prešov 33 Odburinenie chodníka pred ZŠ Sibírska (medzi kvetináčmi
Odburinenie asfaltových plôch ihrísk vo vnútroblokoch na Sekčove – cca 10 ihrísk
Vyčistenie Keratsínskeho parku (odburinenie chodníka, zber odpadkov)
Základná škola Sibírska 42, Prešov 33 Čistenie a natieranie zábradlia okolo chodníka smerom na Vansovú
Vyčistenie rigolu v Sekčovskom parku
Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32 16 Odburinenie a vyčistenie skateparku
Natrieť zábradlie parkoviska na ul. Baštová pri hale
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov 16 Čistenie rigolu ul. Mirka Nešpora
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov 16 Pretretie grafitov na malých odpadkových košov (proti-vandalských) na cyklistickom a nábrežnom chodníku od OC Kauflandu (Levočska) – Bajkalská (čiernou PUR farbou)
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov 16 Čistenie rigolu ul. Mirka Nešpora
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov 16 Čistenie rigolu na ul. Bajkalská (obratisko trolejbusov)
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov 16 Čistenie rigolu smer od Bajkalskej na Marakaňu
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov 16 Maľovanie zábradlia lávka na Toryse pre peších od Safi ihriska-dopravnému ihrisku
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 33 Čistenie chodníka, odburiňovanie, pred školou Sabadoša, schody smerom na Veselú, upratanie priestranstva Veselá, Duklianska, ihriska
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 30 Čistenie a natieranie mosta Mukačevská
Názov a sídlo školy / organizácie Miesto a druh práce Počet  ľudí
SPŠ stavebná Prešov Natrieť zábradlie na Vajanského ul. 23
Gymnázium sv. Moniky, T.Ševčenka 1, 080 01 Prešov 1. Natieranie lavičiek, odburinenie chodníkov, zberanie odpadkov okolo centra Jána Pavla II.
2. Vyčistenie výsadbových mís na ul. Lomnická – Nákupné centrum Šváby
12
Gymnázium sv. Moniky, T.Ševčenka 1, 080 01 Prešov Velodrom 15
Gymnázium sv. Moniky, T.Ševčenka 1, 080 01 Prešov Natieranie mostu ul. Obrancov mieru-Duchnovičovo námestie 27
Gymnázium sv. Moniky, T.Ševčenka 1, 080 01 Prešov Maľovanie lavičiek pri cyklistickom chodníku úsek od Levočskej po Požiarnicku (nábrežný chodník) – v línii cca 10 lavičiek 27
Apoštolská cirkev na Slovensku – zbor Prešov Vymaľovanie kovových zábradlí popri hlavnej ceste Arm. generála Svobodu, L. Novomeského a odbočka smerom na Federátov,Smreková 10
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov Odburinenie plochy pred Konkatedrálou sv. Mikuláša, parkovisko pod Bosákovou bankou, Kumšt 24
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov Parkovisko pod Bosákovou bankou, Kumšt, po skončený ísť pomôcť ku Konkatedrále 24
Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, Prešov Upratovanie pod Táborom – Charita 8
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Natrieť zábradlie na ul. Škultétyho 30
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Natrieť zábradlie na ul. Škultétyho – Križovatka Budovateľská 30
SOŠ dopravná, Konstantinova ul Vyčistenie a upratanie Františkanské námestie 20
Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32 Natieranie zábradlia pri Hádzanarskej hale na Baštovej ulici, pokračovanie z pondelka 18
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 Odburiňovanie detských ihriskách na uliciach Ďumbierska, Vihorlatská 17
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 Vymaľovanie kovových zábradlí popri hlavnej ceste Arm.Generála Sobodu, L. Novomeského a odbočka smerom na Federátov,Smreková 16
Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, Prešov Vyčistiť – park nam. Legionárov, Masarykova po Čierny most, park na Čiernom moste, Janka Borodáča, Partizánska, Scala, Záhrad. kino 46
Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, Prešov Vyčistiť Slávičiu ul. + potok, upratanie a odburiňovanie chodníkov a zastávok MHD v okolí Mestskej haly na ul. Jána Pavla II., okolie cyklo chodníka 46
Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, Prešov Školský dvor evanjel. gymnázium 30
Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, Prešov Kalvária a Pod kamennou baňou – rigol, zábradlia natieranie, hrabanie, čistenie, zberanie odpadkov 46
Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, Prešov Šidlovec, Stacionár, Krízové centrum, schody, ihrisko, les, potok, rigol, 46
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 1. Vyzametanie, zber odpadkov na Wolkerovej (bývalý mlynský náhon)-6 pracovníci
2. Vyzbieranie oporných tyčiek okolo stromov
20
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov Vyčistenie výsadbových mís na ul. Bjorsonova, Čapajevova, Komenského 20
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov Delňa, Dokončiť čistenie vstupnej cesty
Vyčistiť zadný svah bazénu
30
Stredná zdravotnícka škola, Ssládkovičova 36 Prešov Hl. vstup do nemocnice – parkovisko I. pred amfiteátrom – areál nemocnice – vstup do nemocnice pri detskej nemocnici – čistenie aj maľovanie 29
Základná škola, Važecká 11, Prešov 1. Pohrabanie a vyčistenie plochy pri ZŠ Važecká, pri detských ihriskách na Šváboch
2. Vyčistenie košov od odpadu spod vložiek na Šváboch, Parkovisko pod Dorkou
25
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov Čistenie rigolu Tehelná 15
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov Dokončenie stromových mís od hotela Dukla až po Metodovú ulicu vrátane Metodovej ulice + dohrabať trávu oproti polícii Kmeťovo stromoradie 15
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov Čistenie rigolu od konečnej Sídl. III po Marakaňu 30
Spolu: 699
Názov a sídlo školy / organizácie Miesto a druh práce Počet ľudí Miesto stretnutia a čas
SPŠ stavebná Prešov 1. pokračovanie z utorka – natrieť zábradlie ul. Vajanského
2. natrieť zábradlie ul. Hollého pri vchode do nemocnice a smer mesto-centrum
3. natrieť zábradlie na Masarikovej a Plzenskej
8 pred školou 8:00
Gymnázium sv. Moniky, T. Ševčenka 1, 080 01 Prešov Šidlovec – dokončovanie Šidlovský potok, stacionár 25 pred školou 8:00
Velodrom 25 pred školou 8:00
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 1. pokračovanie v parku pri Kumšte
2. pohrabanie trávy na Kmeťovom stromoradí
3. Záhradné kino
4. vysadiť kvety pri elektrárni
23 pred školou 8:00
SOŠ dopravná Pokračovanie z utorka
– Dokončenie čistenia rigolu, ul. Tehelná
10 pred školou 8:00
Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32 Pod kalváriou-  natieranie zábradlia – dokončiť 8 pred školou 8:00
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 08001 Prešov 1. dokončenie zábradlia na moste ulica Požiarnicka
2. natieranie zábradlia na ul. Požiarnická pri objekte bývalá „TATRA“
3. lávka pri Zimnom štadióne
12 pred školou 8:00
MŠ  A. Prídavku 24
1. natieranie zábradlia Hollého pred vstupom do areálu nemocnice
2. vyčistiť parkovisko II.
3. hrabanie trávy Amfiteáter
24 pred školou 8:00
1. vyčistenie výsadbových mís na ul. Záhradná
2. odburinenie chodníkov na ul. SDH
3. vyčistenie okolia školy SOŠ Gastronómie a služieb
24 pred školou 8:00
1. Vyčistiť rigol na Rúrky
2. Amfiteáter
24 pred školou 8:00
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov Natrieť zábradlie – ul. Šafárikova 19 pred školou 8:00
1. dokončovanie na Šidlovci
2. maľovanie zábradlia pri AgroMilku na konečnej
3. rigol na Šidlovskom potoku
4. zábradlie na zastávke pod lesom
19 pred školou 8:00
1. maľovanie zábradlia + lávok na Toryse – od parku matiek po Tepláreň Spravbytkomfortu 20 pred školou 8:00
UPeCe 1. Natrieť lávku pre peších od Zimného štadiónu po Vysokošk. Internát
2. ul. Pražská – odburiňovanie pri protihlukovej stene križovatka Jána Pavla II. a Pražská smerom na KE
22 lávka pre peších VŠA – Zimný štadión 8.00
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov 1. pokračovanie čistenia rigolu od ul. Mirka Nešpora smer Bajkalská
2. natierania mosta Mukačevská (Demčák)
30 Mirka Nešpora o 8.00
1. pokračovanie čistenia rigolu smer od Bajkalskej na Marakaňu 30 Konečná Bajkalská ul. o 8.00
Základná škola Sibírska 42, Prešov Vyčistenie rigolu v Sekčovskom parku 36 pred školou 8:00
Spolu: 383
Názov a sídlo školy / organizácie Miesto a druh práce Počet ľudí Miesto stretnutia a čas
Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32 Velodrom, alternatíva dokončenie zábradlia pod Kalváriou 15 pred školou 8:00
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 1. natieranie zábradlia na Laca Novomeského, Generála Svobodu
2. vyčistenie plochy Laca Novomestského (Šalgovický potok) – v prípade ak je mokro a nedá sa natierať.
17 pred školou 8:00
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 1. natieranie zábradlia Laca Novomeského, Generála Svobodu
2. odburiňovanie detských ihrísk na uliciach Vansovej, Bratislavská – v prípade ak je mokro a nedá sa natierať
18 pred školou 8:00
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 1. domaľovanie oplotenia na Šidlovci na konečnej pred Agro Milkom
2. očistenie zábradlia a namaľovanie na zastávke pod lesom
3. dočistenie rigolu pod lesom
28 pred školou 8:00
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 Maľovanie zábradlia na sídl. Šváby oproti železiarstvu, smerom k ZŠ Važecká, pri teplárni Spravbyt 10 pred reštauráciou Šport Solivar 8:15
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 1. odburiňovanie chodníka ul. Zlatobanská
2. vyčistenie a odburiňovanie ul. Zborovská
3. vyčistenie a odburiňovanie ul. Pod Hrádkom
18 pred reštauráciou Šport Solivar 8:15
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 Dokončovanie maľovania Škultetyho 28 pred skolou 8.00
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 Konečná Sídlisko III, Bajkalská zastávka MHD, hrabanie, odburiňovanie, zberanie odpadkov, pozbierať na kopu porúbané drevo 13 pred Kaviarňou Rafaelo na Sekčove o 8.00
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 Konečná Sídlisko III, Bajkalská zastávka a pokračovanie v čistení rigolu pri cyklistickom chodníku smerom Marakaňu 15 pred Kaviarňou Rafaelo na Sekčove o 8.00, presun autobusom,
Základná škola Májovka Maľovanie zábradlia na Májovom námestí a vyzbieranie odpadkov okolo školy a na ihriskách 21 8.45 pred školou
Základná škola Sibírska 42, Prešov Vyčistenie rigolu v Sekčovskom parku 36 pred školou 8:00
Spolu: 219
Názov a sídlo školy / organizácie Miesto a druh práce Počet ľudí Miesto stretnutia a čas
Stredná priemyselná škola strojnícka Prešov 1. maľovanie zábradlia na Levočskej oproti Poliklinike 2. čistenie rigolu na ul. Duklianska
3. čistenie zelene pri SPŠ Strojnícka, vyhrabanie špakov okolo školy
10 pred školou o 8.00
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 1. odburiňovanie chodníka ul. Zlatobanská
2. vyčistenie a odburiňovanie ul. Zborovská
3. vyčistenie a odburiňovanie ul. Pod Hrádkom, maľovanie zábradlia na sídl. Šváby oproti železiarstvu, smerom k ZŠ Važecká, pri teplárni Spravbyt
28 pred železiarstvom MOVIR o 8.15
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 1. maľovanie zábradlia – lávka na Sídlisku III a ďalších lávok na Toryse – od parku matiek po tepláreň Spravbytkomfortu
2. dokončenie natierania lávky cez Torysu pri dopravnom ihrisku, ul. Mukačevská
28 pred školou o 8.00
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 Duchnovičovo námestie – maľovanie mosta a zábradlia okolo cesty 28 pred školou o 8.00
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 Hollého – križovatka, pred hl. vstup do nemocnice – čistenie a maľovanie 28 pred školou o 8.00
Gymnázium, Konštantínova 2. Prešoc, 08065 Maľovnie zábradlia na Štultétyho – Čierny most 28 pred školou o 8.00
Spolu 150