Milujem svoje mesto

Milujem svoj kraj

PREŠOV 2019

O čo ide?

Máme tu 3. ročník celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnostiMilujem svoje mesto„, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova. Touto cestou by sme radi pozvali k spolupráci na tomto projekte každého kto má chuť pomôcť.

Tohto roku sa názov festivalu rozšíril aj o slogan „Milujem svoj kraj„, pretože sa doň rozhodli zapojiť aj ďalšie obce a mestá z Prešovského samosprávneho kraja.

Čo chceme robiť?

Ide nám o upratanie centra mesta (od Domu kultúry po Železničnú stanicu), hrabanie trávnatých porastov, natieranie zábradlí, čistenie stĺpov verejného osvetlenia od reklám, upravenie okolia školských zariadení, športových areálov mesta a vodnej nádrže Delňa. Konkrétne lokality budu vybraté podľa urgencie a počtu prihlásených účastníkov.

Ako to chceme urobiť?

Primárne sa snažíme sa využiť potenciál študentov stredných škôl 1.-3. ročníka a ktorí majú počas maturitného týždňa isté vákuum. Povzbudzujeme preto stredné školy, aby sa zapojili do akcie tak, že zaregistrujú svojich študentov spolu s pedagogickým dozorom. Náš organizačný tím v spolupráci s mestom, samosprávnym krajom a ochotnými sponzormi zabezpečíme koordinátorov, lokality na upratanie aj potrebný materiál. Zapojiť do akcie sa samozrejme môžu aj iné organizácie ako školy, rôzne spoločenstvá alebo cirkvi ale aj jednotlivci.

Pozývame pridať sa k nám aj občanov, ktorým to umožňujú ich časové a fyzické možnosti! 😉

HARMONOGRAM

Kedy?

Projekt bude prebiehať v dňoch 20.05. – 24.05.2019 (pondelok – piatok).

Pozn.: V prípade záujmu vieme trvanie rozšíriť aj na ďalšie dni (viac v registrácii).

Treba sa zaregistrovať?

Ľutujeme, registrácia už bola ukončená.

Áno, v prípade záujmu vás prosíme, aby ste sa zaregistrovali do stredy 15. mája 2019, pretože potrebujeme vedieť:

  • koľko pomôcok a materiálu pripraviť
  • ako vás informovať ohľadom lokality a predmetu dobrovoľníckej činnosti.
  • naplánovať rozsah prác

Po uvedenom termíne budeme prihlásených podrobnejšie informovať emailom o potrebných detailoch.

Registrácia za koordinátora

Pozn.: Viac informácií ku koordinátorom nájdete v úvode registrácie

 Registrácia škôl, organizácií a jednotlivcov

 

Čo zabezpečíme?

Na jednotlivých stanovištiach bude pripravený potrebný materiál, nástroje a ochranné pomôcky.

Čo si priniesť?

  • chuť urobiť niečo dobré pre naše mesto
  • pracovné oblečenie a obuv – pri práci sa zrejme zašpiníme 😉
  • desiatu a dostatok tekutín
  • dobrú náladu a hlavne VEĽA 😀

Kto akciu zastrešuje?

  • primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová
  • predseda PSK Paedr. Milan Majerský, PhD.

Boli aj nejaké predošlé ročníky?

A čo na záver?

Naše heslo je: „Urobme niečo dobré pre naše mesto. Len tak…“ 😉

Tešíme sa na spoluprácu!

Ing. Andrea Turčanová za mesto Prešov

Paedr. Milan Majerský, PhD za Prešovský samosprávny kraj

Mgr. Pavol Biroš za Platformu – Kresťania v Prešove