MSM 2017 – Prípravy vrcholia

Pozdravujeme všetkých, ktorí sa zaujímajú o akciu Milujem svoje mesto 2017. Bezprostredné prípravy vrcholia a organizačný tím doťahuje posledné detaily. Organizáciám prihláseným na pondelok a utorok sme už poslali organizačné pokyny emailom. Pokyny a detaily na ďalšie dni budeme posielať priebežne podľa aktuálneho stavu prác.

Koľko je nás prihlásených?

 • okolo 20 organizácií (prevažne základných a stredných škôl)
 • cez 1.200 ľudí (prevažne žiakov škôl) na prácu počas týždňa (po – pia)
 • okolo 70 ľudí na prácu v sobotu

Kto sa prihlásil?

Jednotlivcov samozrejme nebudeme menovať, no vymenujeme aspoň organizácie a organizované skupiny, ktoré máme riadne prihlásené:

 • ZŠ Májové námestie
 • Gymnázium Konštantínova 2
 • Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša
 • Apoštolská cirkev na Slovensku-zbor Prešov
 • Dorast CB PO
 • Gymnázium sv. Moniky
 • Obchodná akadémia PO
 • ZŠ Šmeralová
 • Gréckokatolícka charita Prešov
 • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
 • Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov
 • ZŠ Važecká 11, Prešov
 • Hotelová akadémia Prešov
 • ZŠ Čsl.armády 22, Prešov
 • Dorast pri Apoštolskej cirkvi v Prešove
 • ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov
 • Stredná priemyselná škola s drevárskym zameraním
 • Gymnázium bl.Pavla Petra Gojdiča

Aké lokality budeme zveľaďovať?

Po dohode s mestom sme vybrali tieto lokality, ktorým sa budeme venovať:

 • Sídlisko Duklianskych hrdinov – parkoviská a stojiská kontajnerov, zametanie parkoviska, triedenie odpadu
 • Sídlisko III od OD Kaufland až po Astóriu
 • Sídlisko II – okolie cyklistického chodníka
 • Hlavnú ulicu
 • Kmeťovo stromoradie, Františkánske schody
 • Prírodné kúpalisko Delňa – areál i dno (nebojte, voda je vypustená 😉 )
 • Kolmanovu záhradu
 • vstupný areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana a parkovisko pred rampou
 • Masarykovu ul. od Čierneho mosta po stanicu
 • priestor od Ul. Janka Borodáča, časť Budovateľskej ul. až po Škultétyho
 • Sídlisko Šváby
 • MŠ Hviezdoslavovu
 • MŠ Fraňa Kráľa
 • Ul. Fraňa Kráľa a Obrancov mieru
 • Ul. Terasa Ševčenka po Pavlovičovo námestie
 • Ul. 17. novembra po Pavlovičovo námestie
 • MŠ Bratislavskú
 • Gymnázium sv. Mikuláša – areál školy
 • Námestie mieru i všetky strany veľkej križovatky
 • Kalváriu
 • a ďalšie areály škôl i menšie lokality

Niektoré lokality ešte možno pribudnú v priebehu týždňa, pretože je pre nás ťažké odhadnúť, ako budú práce postupovať a čo všetko stihneme dať spoločne do poriadku.

Čo budeme robiť?

 • čistiť trávniky od odpadkov
 • zametať ulice
 • odstraňovať burinu
 • čistiť stojiská kontajnerov komunálneho odpadu a triediť odpad
 • čistiť od hrdze a následne maľovať zábradlia i oplotenie
 • čistiť dno nádrže Delňa

Všeobecné organizačné pokyny

Dá sa ešte prihlásiť?

Áno, na pomoc v sobotu sa ešte dá prihlásiť, no na práce počas týždňa už nie. Nevedeli by sme to už technicky ani organizačne zabezpečiť.

REGISTRÁCIA na sobotu

A čo na záver?

Predbežne nahlásené čísla ďaleko predčili naše očakávania a riadne nám zavarili s organizáciou. Ale vďaka Bohu! Veď to sme predsa chceli. Aby sa ľudia v Prešove spojili a spoločne ho vyčistili aj skrášlili. A tiež aby boli trocha spolu, trochu sa spoznali a trochu sa inšpirovali, trochu povzbudili i zasmiali…

…lebo Prešov je mesto, v ktorom sa oplatí žiť a miesto na ktorom nám záleží! 😉