Seminár o prorockej službe II.

O čo ide?

Radi by sme opäť spojili ľudí s prorockým obdarovaním a pomohli im zdokonaliť sa, aby boli efektívnejší pri budovaní Božieho kráľovstva.

Akcia nadväzuje na seminár zo začiatku tohto roka.

Organizátori

Platforma – Kresťania v Prešove v spolupráci s prorockými hnutím Orly z Českej republiky.

Kedy a kde?

Treba sa zaregistrovať?

Áno, samozrejme, pretože počet účastníkov je limitovaný.

Registračný poplatok:

  • 20 Eur – pri zaplatení do 31.10.2018
  • 30 Eur – pri zaplatení do 20.11.2018
  • 40 Eur – pri platbe na mieste v hotovosti
  • číslo účtu: SK72 8360 5207 0042 0231 7362
  • do poznámky platby uveďte: Meno a priezvisko účastníka.